• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Site Haritası
Takvim
Saat

Almanca Gramer

ABKÜRZUNGEN/KISALTMALAR

A/Akk.        Akkusativ                       İsmin "i" hali
D/Dat.        Dativ                              İsmin "e" hali
etw.            etwas                             bir şey
f                  feminin                           dişil
G/Gen.       Genitiv                            İsmin "in" hali
jm                jemandem                     birine
jn                 jemanden                      birini
m                 maskulin                        eril
m n f            maskulin,neutral           eril,yansız
N/Nom.       Nominativ                      ismin yalın hali   
Pl.                Plural                             çoğul
Sprw.          Sprichwort                     atasözü
 


DAS DEUTSCH ABC/ALMAN ALFABESİ
Yazılışı          Okunuş
A    a                a
B    b                be
C    c                tse 
D    d               d
E    e               e 
F     f               ef 
G    g               ge
H    h               ha
I     i                 i
J     j                yot
K    k                ka
L    l                 el
M   m                em
N    n               en
O    o               o
P     p               pe  
Q    q                ku
R     r                er
S     s               es
T     t                te
U    u                u
V    v                fav
W   w               ve
X    x                iks
Y    y                üpsilon
Z    z                tset

1.Das Nomen/İsim
İsimler üç bölüme ayrılır:
1.Canlı Varlıklar:
Man,      Frau,     Katze,    Blume,
adam     kadın    Kedi        çiçek
2.Şeyler:
Haus,     Stuhl,          Tür,
ev          Sandalye     Kapı
3.Kavramlar:
Seele,   Ehrlichkeit,     Leben
can       doğruluk        yaşam
 
1.Das Geschlecht der Nomen/İsimlerin Cinsi
Almanca'da isimler dilbilgisi yönünden üç ana bölüme ayrılır.
1.maskulin:eril,    2.neutral:yansız,   3.feminin:dişil
Bu isimler ayrıca ikiye ayrılır.
1.Singular:tekil,   2.Plural:çoğul

                                 SİNGULAR
maskulin                              neutral                         feminin
der Mann,der Tisch             das Kind,das Haus       die Mutter,die Tür
ein Mann,ein Tisch               ein Kind,ein Haus          eine Mutter,eine Tür
kein Mann,kein Tisch           kein Kind,kein Haus      keine Mutter,keine Tür

                                         PLURAL
                                            mnf
      Manner,Tische             - Manner,Tischer                Manner,Tische
die-Kinder,Hauser             - Kinder,Hauser       keine-Kinder,Hauser
      Mütter,Türen               - Mütter,Türen                    Mütter,Türen

                                          2.ARTİKEL
                                        Singular
 bestimmt:
belirli       unbestimmt:belirsiz       unbestimmt gativ:olumsuz
 der   das   die            ein  ein eine                  kein    kein    keine

                                          Plural
          die                               -                                     keine  

Dikkat:
Türkçede iki,üç,dört defter,çok asker v.s deriz.Almancada ise isimler birden fazla olunca çoğul halde kullanılır.almanca:zwei,drei,vier Heft, viele Soldaten.
Almanca'da isimler cümlenin her yerinde daima büyük yazılır.
Türkçede artikel yoktur.Belirsiz Artikel için ise sayı sözcüğü olan "bir" kullanılmaktadır.Doğal olarak bu bir sözcüğü de türkçede hiçbir takı almaz.Dilimizin ayrıca cinsiyet tanımına da olanak tanımamaktadır.

Örneğin:
öğretmen:der Lehrer,die Lehrerin
işçi:der Arbeiter,die Arbeiterin
terzi:der Schneider,die Schneiderin
Dişi ile erkek arasındaki farkı belirtmek için bazen bayan öğretmen,kadın öğretmen veya işçi kadın(kız) deriz.
Bu yüzden Almanca'da çok önemli bir rol oynayan Artikel Türkler için gereksiz,fazladan bir şeymiş gibi görünür ve çok zaman söylenmez ve öğrenilmez de.
Onun için işi ta başında sıkı tutmalı ve her ismi kesinlikle Artiel'i ve çoğul şekliyle birlikte öğrenmeliyiz.

Der Deklination der Nomen / İsimlerin çekimi

1.Nominativ:ismin yalın       hali
2.Akkusativ : ismin- i           hali
3.Dativ         : ismin -e,- a     hali
4.Genetiv    : ismin-in           hali

S  İ  N  G  U  L  A  R                                                              P L U R A L

maskulin I

Maskulin II

neutral

feminin

 

Nominativ   der Mann
(wer ? – was?)

der Student

das Kind

die Mutter

die Manner

Akkusativ   den Mann
(wen? – was?)

den Studenten

das Kind

die Mutter

die Manner

Dativ         dem Mann
(wem?)

 

dem Studenten

dem Kind

der Mutter

den Mannern

 

Genetiv    des Mannes
(wessen?)

des Studenten

des Kind

der Mutter

der Manner

Die Pluralbildung / Çoğul yapılması / 10 kural
1.Çoğulda Artikel “die” olur.

Singular :Tekil                        Plural:Çoğul                            Endung:Sonekder Schüler                             die Schüler                                        -             
das Zimmer                           die Zimmer                                         -                                             
der Schlüssel                          die Schlüssel                                       -                             
der Wagen                             die Wagen                                             -

das Madchen                         die Madchen                                          -
der Tischlein                            die Tischlein                                         -
das Ratsel                              die Ratsel                                              -2.Sadece Umlaut alanlar:der Vater                                die Vater                                                                 
die Mütter                              die Mütter                                             “

3. –e son eki alanlar:der Tag                                   die Tage                                                 -e
der Hund                                die Hunde                                              -e
das Heft                                  die Hefte                                                -e
das Ergebnis                           die Ergebnisse                                       -se
das Zeugnis                            die Zeugnisse                                        -se4.Umlaut ve –e soneki alanlar:der Arzt                                  die Artze                                                -“e
die Bank                                 die Banke                                              -“e
der Fluss                                die Flüsse                                              -“sse
die Nuss                                 die Nüsse                                               -“sse5.-er soneki alanlar:das Kind                                  die Kinder                                              -er
das Bild                                   die Bilder                                                -er

6.Umlaut ve –er soneki alanlar:

der Mann                                dieManner                                           -“er        
das Buch                                die Bücher                                           -“er
das Haus                                die Hauser                                            -“er7. – e ve –en soneki alanlar:

die Schule                               die Schulen                                            -n
die Frau                                  die Frauen                                             -en
der Junge                                die Jungen                                             -n
der Gatte                                die Gatten                                             -n
der Türke                                die Türken                                              -n
der Deutsche                          die Deutschen                     -n                           
das Ohr                                   die Ohren                                              -en
das Auge                                 die Augen                                              -en
das Bett                                  die Betten                                             -en
die Backerei                            die Backereien                                       -en
die Schönheit                          die Schönheiten                                     -en
die Schwierigkeit                     die Schwierigkeiten                               -en
die Wissenschaft                     die Wissenschaften                               -en
die Übung                               die Übungen                                          -en
die Lehrerin                            die Lehrerinnen                                     -nen
die Schülerin                          die schülerinnen                                     -nen

8. –s soneki alanlar:

der Park                                  die Parks                                                -s
die Kamera                              die Kameras                                          -s
das Kino                                  die Kinos                                                -s
die Mutti                                  die Muttis                                              -s
der Uhu                                   die Uhus                                                -s

9. Kısaltmalarda:

der  PKW                                die PKWs                                              -s
der BMV                                 die BMWs                                              -s

10.Tüm aileyi kapsayan isimlerde:

İch gehe zu Hartmans.                          Hartmann’lara gidiyorum.
Bei Maiers isst man gut.                        Maier’lerde çok iyi yemek yenir.


   

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.108632.2373
Euro34.857634.9973
Hava Durumu